Vissza

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-71187/2013

 

Általános nyilatkozat

A gumiabroncsfelni.hu weboldal üzemeltetője a G.P. Gumiszerviz Kft weboldalainak adatgyűjtési körülményeit, valamint a begyűjtött személyes adatok jogszerű felhasználásának részleteit hivatott ismertetni jelen nyilatkozat. Mivel cégünk minden honlapja eltérő jellemzőkkel és céllal készül, így az általuk igényelt személyes adatokról minden esetben célszerű külön tájékozódni. Cégünk.a felhasználók magánéletét maximálisan igyekszik tiszteletben tartani a begyűjtött információk bizalmas kezelésével.

Személyes adatok

Weboldalunk kizárólag azokban az esetekben kéri személyes adatait, ha ezekre a felhasználói igényeknek való teljes körű megfelelőség érdekében szükség van. A lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám megadását indokolhatja a levelezési kapcsolat létrehozatala, a tranzakciók nyomon követése, vagy például a tájékoztatás.

Személyes adatok gyűjtése

Adatgyűjtés során cégünk kizárólag meghatározott céllal végezheti tevékenységét, a jogszabályok előírásainak eleget téve. A személyes adatok felhasználásáról folyamatosan tájékoztatnia kell a felhasználókat, s arra is ügyelnie kell, hogy csak olyan információt kérjen, melyre valóban szüksége is van a szolgáltatás nyújtásához.

A személyes adatok felhasználása

Az adatgyűjtési célnak megfelelően felhasznált személyes adatok többek között a következőket szolgálhatják:

A termék, szolgáltatás részletes ismertetése
A honlap egyes funkcióinak elérése
A rendelések, azok kiszállításának és végrehajtásának nyomon követése
A felhasználókkal való kommunikáció
Fejlesztés

Minden személyes adatának kereskedelmi célra történő felhasználásához az Ön engedélye szükséges.

A személyes adatokhoz való hozzáférésre jogosult személyek

Az adatvédelmi biztosnál regisztráltak közül azok férhetnek hozzá a begyűjtött személyes adatokhoz, akik tevékenységi körükből adódóan jogosultak erre. Amennyiben cégünk más cégekkel kötött szerződése lehetővé teszi, hogy személyes adatait megossza velük – például a kiszállítás érdekében -, akkor a szerződésben szereplő fél köteles a rá bízott információkat teljes körültekintéssel, és bizalmasan kezelni. Ahhoz, hogy cégünk hozzájárulása nélkül kiadja személyes információit, bírósági végzés, jogszabály előírása, vagy a cég jogainak és termékeinek védelme szükséges. Minden ellenkező esetben kizárólag az Ön hozzájárulásával adhatja ki az információkat másnak.

Felhasználhatósági időtartam

Az adatgyűjtés céljának megvalósulása, valamint jogszabályban előírtak teljesülése után cégünk nem jogosult tovább őrizni személyes adatait.

Hozzáférés, módosítási és tiltakozási jog

Pontatlan információk módosítását, azokhoz való hozzáférést cégünktől kérhet. Amennyiben törölni szeretné az adatokat, szintén, az érintett honlap webmesterét kell felkeresnie. Bármilyen indoklás nélkül megtilthatja, hogy adatokat gyűjtsünk, vagy fedjünk fel.

Adatbiztonság

Megadott személyes adataihoz csak azok férhetnek hozzá, akiknek tevékenységi körükből adódóan ez szükséges, és eljárásuk során kötelesek azokat a bizalmasan és titkosan kezelni. Cégünk ezeket az információkat titkosítva juttatja el az illetékesekhez, melynek célja a mások számára történő olvashatatlanság, s ezzel egyidejűleg a sérthetetlenség biztosítása. cégünk kötelessége, hogy harmadik személyek ne használhassák, változtathassák meg, vagy törölhessék az Ön adatait.

Cookie-k

Weboldalaink használatáról, a felhasználók szokásairól illetően a cookie-k segítségével bővebb információhoz juthatunk. A merevlemezen a böngészője által elhelyezett fájlok láthatóságát le is tilthatja, ám tudnia kell, hogy ezek ismeretében sem tudjuk azonosítani Önt. Elsősorban az érdekelné a cégünket hogy milyen időpontokban látogatott mely weboldalakra.

Kiskorúak

Cégünk honlapjai felnőttek számára készülnek, így mind a szülőket, mind a kiskorúakat arra kérjük, hogy 18 éven aluliak csak szülő, vagy jogi képviselő engedélyével adják meg személyes adataikat.

Hivatkozások harmadik felek weboldalára

Mivel cégünk weboldalain más honlapokra mutató hivatkozások is helyet kapnak, kérjük, legyen elővigyázatos információi megadását illetően. Mielőtt bármilyen személyes adatot megad a hivatkozott site-on, ismerje meg annak adatvédelmi szabályzatát. Cégünk nem ellenőrzi ezeket az oldalakat, így nem vállalunk felelősséget azok működéséért.

Védjegyekkel és szerzői joggal kapcsolatos tájékoztatás

A Használati feltételek menüpontban megismerheti az erre vonatkozó információkat

Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadása

Felhasználóként történő regisztrációval, valamint személyes adatai megadásával Ön egyértelműen kijelenti, hogy elfogadja gumiabroncsfelni.hu oldalunk ezen adatvédelmi szabályzatát.

Módosítások

Szabályzatunk módosításainak megismeréséért kövesse figyelemmel rendszeresen honlapunkat!

2016. Július 28.